Taxatieleer

In de taxatieleer zijn diverse taxatiebenaderingen te onderscheiden. De meest gehanteerde zijn:

Comparatieve benadering

De comparatieve benadering bestaat uit de volgende taxatiemethoden, die zich alle overigens kenmerken door het vergelijk van in de markt waargenomen transacties:

– Vergelijkende methode;

– Huurwaardemethode;

– Kapitalisatiemethode.

Inkomstenbenadering

Deze bestaat uit de volgende taxatiemethodieken, waarbij van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de onroerende zaak min of meer een zelfstandig inkomen oplevert:

– Draagkrachthuurmethode (bedrijfseconomische huurwaarde);

– DCF-methode;

– OCF-methode;

– BAR-methode;

– NAR-methode.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden