Klachtenprocedure

Adhoc horecataxaties streeft bij haar dienstverlening naar kwaliteit en onafhankelijkheid. Het kan voorkomen dat u als opdrachtgever minder of helemaal niet tevreden bent over de werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd. Wij stellen het op prijs wanneer u uw klacht(en) kenbaar maakt aan ons.

Op deze manier is het voor ons mogelijk om te proberen een oplossing te vinden. Daarnaast kunnen wij onze werkzaamheden op deze manier blijven optimaliseren.

Wij hanteren onderstaande klachtenprocedure waarbij iedere klacht op dezelfde wijze in behandeling genomen zal worden.

Schriftelijk indienen

U kunt uw klacht, omschrijving, onderbouwing en standpunt schriftelijke indienen. Op voorhand verzoeken wij u alle relevante documenten in kopie bij te voegen. Wij kunnen geen anonieme klachten in behandeling nemen.

Uw klacht kunt u per e-mail richten aan info@adhoc-hm.nl of schriftelijk naar onderstaand adres:

Adhoc horecamakelaars B.V.
T.a.v. Secretariaat Adhoc horecataxaties
Thorbeckelaan 11
2805 CA GOUDA
0182-533 355

Procedure

Wanneer wij uw volledige klacht ontvangen hebben ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging van ons. U wordt op de hoogte gesteld door wie de klacht in behandeling genomen gaat worden. Mocht het noodzakelijk zijn om extra informatie te ontvangen dan wordt er contact met u opgenomen.

U ontvangt vervolgens binnen 28 dagen een onderbouwde en gemotiveerde reactie van ons.

Na behandeling

Mocht u zich niet kunnen vinden in de wijze waarop de klacht is afgewikkeld of de gang van zaken van het traject, dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut. Dit is niet kosteloos. Onderstaand treft u de adresgegevens van het Nederlands Arbitrage Instituut:

Secretariaat NAI
Postbus 21075
3001 AB Rotterdam
010-281 6969
secretariaat@nai-nl.org
www.nai-nl.org

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden