Taxatie leisure

Bent u eigenaar van vastgoed waarin een leisure-exploitatie gevoerd wordt of exploitant van een dergelijk onderneming? Dan is een taxatie leisure de taxatie die u nodig hebt.

Het betreft doorgaans een ander type waardering dan wanneer het om reguliere horeca gaat. De waardering van dergelijk vastgoed of onderneming vraagt dan ook om specifieke kennis.

Door de ervaring die wij de afgelopen jaren opgebouwd hebben met leisuregerelateerde bedrijven en onroerend goed, kunnen wij dit type taxatie uitvoeren. Op basis van een operationele cashflow-berekening worden de omzet, brutomarge en totale kosten in kaart gebracht. Vervolgens wordt er rekening gehouden met een gewaardeerde ondernemersbeloning om te komen tot de operationele cashflow van de onderneming.

Op basis van de ingevoerde exploitatiejaren wordt hier een gemiddeld gewogen operationele cashflow berekend. Dit bedrag vormt de basis voor de doorrekening naar de marktwaarde van het geheel. Dit soort taxatie kan tevens gewenst zijn ten behoeve van de aan- of verkoop van een leisureobject.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden