Taxatie inventaris

Naast de horecaondernemer zelf zijn in diverse situaties brouwerijen of andere marktpartijen in het bezit van de inventaris van een horecabedrijf. Vaak is dit bijvoorbeeld gekoppeld aan een afname verplichting bij de brouwerij.

Een inventaristaxatie omvat uitsluitend roerende zaken zoals bijvoorbeeld de bedrijfskeuken, barinrichting en het meubilair. De gebouwgebonden installaties behoren in veel gevallen toe aan de eigenaar/verhuurder van het onroerend goed.

Een dergelijk type taxatie kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden ten behoeve van de aan- of verkoop van de inventaris. Wanneer een inventaris getaxeerd dient te worden, is het van belang dat taxateurs kunnen beschikken over een volledige inventarislijst en een activastaat. Verder wordt bij een inventaristaxatie (in beperkte mate) rekening gehouden met de onderliggende exploitatie.

Onderdeel van taxatie onroerend goed

Een taxatie van de inventaris kan ook onderdeel zijn van een taxatie onroerend goed en inventaris, een taxatie onroerend goed, inventaris en goodwill of een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang. Voor deze taxaties zijn andere uitgangspunten van toepassing en is extra informatie benodigd voor de taxateurs.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden