Taxatie inventaris & goodwill

Bent u eigenaar van een horecaonderneming en wenst u een taxatie van de aanwezige bedrijfsinventaris en de goodwill (dan wel eventuele reorganisatiekosten)? Dan is de taxatie inventaris en goodwill de juiste taxatie.

Deze taxatie kan ook uitgevoerd worden ten behoeve van de aan- of verkoop van de inventaris en goodwill.

Voor een taxatie inventaris en goodwill is het van belang dat taxateurs beschikken over de exploitatiegegevens van de horecaonderneming. Het betreft hier de jaarrekeningen van minimaal de afgelopen 3 jaar, een omzetopgave van het lopende exploitatiejaar en de volledige inventarislijst.

Taxatie bij ontbreken huurdersbelang

Dit soort taxatie is onder andere van toepassing in een huursituatie waarin de huurder geen investeringen heeft gedaan die tot het onroerend goed behoren of zijn gaan behoren; het zogenaamde huurdersbelang. Indien dit wel het geval is, kan een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang van toepassing zijn.

Een taxatie inventaris en goodwill kan ook onderdeel zijn van een taxatie onroerend goed, inventaris en goodwill of een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang. Voor deze typen taxaties zijn andere uitgangspunten van toepassing en is extra informatie benodigd voor de taxateurs.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden