Taxatie inventaris, goodwill & huurdersbelang

Bent u eigenaar van een horecaonderneming en wenst u een taxatie van de aanwezige inventaris,  goodwill (dan wel eventuele reorganisatiekosten) en het huurdersbelang? Dan is een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang de taxatie die u nodig hebt.

Een dergelijke taxatie is gebruikelijk in een huursituatie waarbij de huurder investeringen heeft gedaan die tot het onroerend goed behoren of zijn gaan behoren. Hierbij kan gedacht worden aan gebouwgebonden installaties,  gebouwgebonden interne verbouwingen of externe verbouwingen. Een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang komt veel voor bij casco huursituaties, waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn omtrent toekomstige vergoedingen voor dergelijke investeringen.

Deze taxatie kan ook uitgevoerd worden ten behoeve van de aan- of verkoop van een inventaris, alsmede goodwill en huurdersbelang.

Voor een taxatie inventaris, goodwill en huurdersbelang is het van belang dat taxateurs beschikken over de exploitatiegegevens van de horecaonderneming. Het betreffen hier de jaarrekeningen van minimaal de afgelopen 3 jaar, een omzetopgave van het lopende exploitatiejaar en een volledige inventarislijst en een investeringsoverzicht met betrekking tot het aanwezige huurdersbelang.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden