Taxatie huurwaarde

Bent u verhuurder of huurt u een horecabedrijfspand en wenst u een taxatie van de markthuurwaarde? Dan is de huurwaardetaxatie de juiste taxatie.

De huurovereenkomsten voor horecabedrijfsruimten zijn opgesteld naar de letter en de intentie van een “huurovereenkomst” ex. artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek of voorloper hiervan. Beschikt u als verhuurder of huurder niet over een correct opgestelde huurovereenkomst dan raden wij u aan deze te herzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze makelaars die gespecialiseerd zijn in het opstellen van deze huurovereenkomsten.

Huurprijsherziening

Voor zowel de verhuurder als huurder is mogelijk om na afloop van de eerste 5-jaars huurtermijn een huurprijsherziening te verzoeken bij de kantonrechter. Dit zijn vaak tijdrovende en kostbare trajecten.

Onze ervaring leert dat het traject voorafgaand aan deze wettelijke procedure veelal voor beide partijen een goede uitkomst biedt. Geheel onafhankelijk voeren wij dergelijke markthuurwaarde taxaties uit. U bespaart zich een lang en kostbaar traject alsmede een verstoorde verhuurder-huurder relatie.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden