Hertaxatie

Heeft u in het recente verleden gebruik gemaakt van onze diensten en heeft u voor bijvoorbeeld uw bankinstelling een update of herziening van het taxatierapport nodig? Dan raden wij u aan gebruik te maken van het voordeel dat u kunt hebben door ons een hertaxatie of een markttechnische update uit te laten voeren.

Wij zijn immers op de hoogte van de situatie, waardoor het mogelijk is op basis van een beknopte hertaxatie een waardering vast te stellen. Voor de taxateurs is het van belang dat alle benodigde gegevens geactualiseerd aangeleverd worden. Een verkorte uitwerking (na opname) door ons levert voor u een besparing in de kosten op. Teneinde de kwaliteit te waarborgen, voeren wij geen hertaxaties of updates uit op basis van taxatierapporten opgesteld door derden.

Besparen op uw nota

Wanneer u binnen 24 maanden na het uitbrengen van het oorspronkelijke volledige taxatierapport een hertaxatie in de vorm van een markttechnische update door ons laat uitvoeren, bespaart u een bedrag ter grootte van 50% van de oorspronkelijke nota.

Een markttechnische update kan uitsluitend worden uitgevoerd indien geen wijziging van fysieke aard met betrekking tot het getaxeerde heeft plaatsgevonden. Ingeval van een dergelijke update is over het algemeen geen opname vereist. Na 24 maanden is geen sprake meer van een markttechnische update en zal een hertaxatie opgesteld worden.

Wanneer u binnen 36 maanden na het uitbrengen van het oorspronkelijke volledige taxatierapport een hertaxatie door ons laat uitvoeren, bespaart u een bedrag van 25% van de oorspronkelijke nota.

Bij fysieke wijziging: hertaxatie

Van een hertaxatie is sprake in geval van een fysieke wijziging. In geval van een hertaxatie zal een opname van het getaxeerde plaatsvinden.

Voor beide rapportages geldt dat ten opzichte van de oorspronkelijke taxatie de situatie, de uitgangspunten en de opdrachtgever gelijk zijn. Na 36 maanden is geen sprake meer van een hertaxatie en zal een volledig nieuw taxatierapport opgesteld dienen te worden.

Meer informatie over een taxatie of advies?
Copyright © 2023 Adhoc – Alle rechten voorbehouden